คอร์สออนไลน์ แผน 9 ขั้นปั้นคุณเป็นเศรษฐี IN ACTION!

 photo 9-24--_zpsp062wtcx.jpg

The Millionaire Master Plan สุดยอดหลักสูตรปั้นเศรษฐีจากหนังสือขายดี
New York Times Best Seller ที่คนทั่วโลกประทับใจ สู่ประสบการณ์ครั้งสำคัญ
คุณจะได้เรียนรู้หลักสูตรนี้โดยตรงจาก Global Partner
อย่างเป็นทางการคนแรก และคนเดียวในประเทศไทย!

ผ่านคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า
?The Millionaire Master Plan แผน 9 ขั้นปั้นคุณเป็นเศรษฐี IN ACTION!?


แผน 9 ขั้นนี้ สกัดมาจากหลักสูตรเก่าแก่ของเอเชีย แบ่งแยกองค์ประกอบแห่งความล้มเหลวและความสำเร็จอย่างเป็นระบบ
และนำมาเรียบเรียงใหม่ให้ง่ายต่อคนสมัยใหม่ได้เข้าใจผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า Wealth Spectrum

Wealth Spectrum คืออะไร?

คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่า? ทำไมบางคนถึงจนเอาจนเอาไม่ว่าจะพยายามเท่าไรก็ตาม และทำไมบางคนถึงหยิบจับอะไรเป็น
เงินเป็นทองราวกับสั่งได้

Wealth Spectrum คือคำตอบสุดท้าย?

เครื่องมือนี้เป็นทั้งดัชนี้ชีวัดว่าคุณอยู่จุดใด และเป็นเข็มทิศว่าคุณต้องไปต่อทางไหน ที่สำคัญคือความสำเร็จไม่ใช่พรสวรรค์
และความล้มเหลวไม่ใช่คำสาปที่ติดตัวคุณ โลกนี้สูตรสำเร็จที่คุณสามารถเรียนรู้ และทำตามได้โดยอาศัยข้อปฏิบัติตามหลัก
ของ Wealth Spectrum ที่จะบอกวิธีปฏิบัติให้คุณแบบ Step-by-Step

คุณเป็นใครใน Wealth Spectrum?

Wealth Spectrum มีการเรียงลำดับวิวัฒนาการด้านความมั่งคั่งของบุคคล โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ กลุ่มละ 3 ระดับ
รวมเป็น 9 ระดับ โดยแต่ละระดับแยก พลังแห่งความมั่งคั่ง ด้วย ?สี? เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เปรียบเทียบ และอธิบายได้ง่าย

กลุ่มที่ 1 The Foundation

Infrared ใต้สีแดง
คาแรกเตอร์: Victim เหยื่อ
รูปแบบชีวิต: ฉันเป็นหนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ

Infrared คือคนที่ชักหน้าไม่ถึงหลัง เป็นหนี้และมีแนวโน้มที่จะมีหนี้สินมากขึ้นเรื่อย ๆ อันเกิดจากความล้มเหลว
ในการบริหารจัดการการเงินทั้งในฝั่งของการสร้างรายได้และการจัดการรายจ่าย ไม่จำเป็นต้องเป็นคนทำงาน
ประจำเสมอไป ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และเจ้าของธุรกิจบางคนก็มีโอกาสที่จะเป็น Infrared เช่นกัน

Red สีแดง
คาแรกเตอร์: Survivor ผู้เอาตัวรอด
รูปแบบชีวิต: ฉันมีเงินแค่พออยู่รอดเท่านั้น

Orange สีส้ม
คาแรกเตอร์: Worker มนุษย์งาน
รูปแบบชีวิต: ฉันทำงานหนักเพื่อให้มีเงินใช้อย่างที่ต้องการ

คนในระดับ Red และ Orange มีคุณลักษณะที่ใกล้เคียงกันคือต้องทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเพื่อให้มี
รายได้เพียงแค่พอใช้แบบเดือนต่อเดือน โดยระดับสีแดงจะมีรายได้พอใช้แค่สิ่งที่จำเป็นเท่านั้น ในขณะที่ระดับ
สีส้มจะยังพอซื้อของที่ใจอยากได้ได้บ้าง แต่สิ่งหนึ่งที่คล้ายกันคือสองกลุ่มนี้ต้องวิ่งหางาน และหากหยุด
วิ่งเมื่อไรก็หมดเงินเมื่อนั้น

กลุ่มที่ 2 The Enterprise

Yellow สีเหลือง
คาแรกเตอร์: Player นักดนตรี
รูปแบบชีวิต: ฉันรักในสิ่งที่ฉันทํา และสร้างกระแสแห่งความลื่นไหลของตัวเอง

คนที่พัฒนาขึ้นมาสู่สีเหลืองคือคนที่เริ่มเกิดอัตลักษณ์ หรือ แบรนด์ ในสิ่งที่ตนเองขาย ไม่ว่าจะเป็นแพลทฟอร์ม
สินค้า และบริการที่คนรับรู้และยอมรับในคุณค่า สามารถขายได้ในราคาแพงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด เริ่มมีลูกค้า
เป็นฝ่ายเข้ามาหาและบอกต่อ ทำให้การวิ่งเต้นน้อยลง และมีกำไรส่วนมากขึ้นจนเริ่มมีกินมีใช้พอตัว แม้จะเหนื่อย
น้อยลงบ้าง แต่ยังคงเหนื่อยอยู่เพราะธุรกิจขับเคลื่อนด้วยตัวคุณเป็นหลัก และยังคงต้องทำงานส่วนใหญ่ด้วยตัวเอง

Green สีเขียว
คาแรกเตอร์: Performer นักดนตรีนำ
รูปแบบชีวิต: ฉันสร้างกระแสของความลื่นไหล ผ่านทีมที่ทํางานกันอย่างสอดคล้อง

Blue สีฟ้า
คาแรกเตอร์: Conductor วาทยากร
รูปแบบชีวิต: ฉันมีทีมงานหลายทีมและมีรายได้จากหลายแหล่ง

คนทำงานในระดับ สีเขียว และ สีฟ้า มีความคล้ายกันตรงที่มีทีมมาช่วย แต่แตกต่างกันตรงที่ สีเขียว
ยังคงเป็นผู้นำทีมและอาจต้องร่วมทำงานบางอย่างด้วยตัวเองเพื่อควบคุมทีมทั้งหมดให้ทำงานสำเร็จ
ในขณะที่สีฟ้าสามารถเอาตัวเองออกมายืนอยู่ข้างนอกทีม และมีผู้บริหารทีมที่ทำงานแทนตัวเองได้แล้ว
สีฟ้ามีหน้าทีดูภาพรวม วางนโยบาย และดูรายงานเป็นหลัก

กลุ่มที่ 3 The Alchemy

Indigo สีคราม
คาแรกเตอร์: Trustee ผู้พิทักษ์
รูปแบบชีวิต: ฉันได้รับความไว้วางใจจากแวดวงธุรกิจของฉัน

ระดับสีครามคือพื้นที่ของเศรษฐีระดับหลายร้อยล้านและระดับพันล้าน เมื่อคุณมีความเชี่ยวชาญใน
ปริชึมระดับกิจการแล้ว ความไว้วางใจจะกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดของคุณ และยังสามารถนำ
ความเชื่อมั่นนั้นมาทำเงินได้ในวิธีที่คาดไม่ถึง

Violet สีม่วง
คาแรกเตอร์: Composer นักประพันธ์
รูปแบบชีวิต: ฉันเป็นผู้ตั้งกฎของเกมต่าง ๆ

บุคคลในระดับสีม่วงสามารถพิมพ์เงินมาใช้เองได้ พวกเขากำหนดกฎเกณฑ์ทางการเงินต่างๆ และแต่งเพลง
ให้คนในระดับอื่นเต้นตาม เพิ่งไม่นานมานี้เองที่ผู้ประกอบการ ผู้นำและชุมชนต่างๆ จากทั่วโลกได้เข้ามาสวม
บทบาทนักประพันธ์มากขึ้น และปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ทางเศรษฐกิจที่มีอยู่เดิม

Ultraviolet เหนือสีม่วง
คาแรกเตอร์: Legend ตำนาน
รูปแบบชีวิต: แทบไม่ต้องทำอะไรด้วยตนเองอีกแล้ว

ระดับเหนือสีม่วงคือระดับสุดท้าย หากเป็นรุ้งกินน้ำระดับนี้จะอยู่เหนือแถบสีที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
บุคคลที่อยู่ในระดับสีเหนือม่วงเป็นดั่งตำนานที่ผู้คนจดจำชื่อของพวกเขาเป็นสัญลักษณ์แทนผลงานที่สร้างไว้
และกลายเป็นตำนานที่คนจะสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น อาทิ Sam Walton (Walmart), Steve Jobs (Apple)
Warren Buffet (Berkshire Hathaway), Richard Branson (Virgin Group) เป็นต้น

ใครเหมาะกับคอร์สนี้?

คนทำงานบริษัทที่กำลังประสบปัญหาในเส้นทางอาชีพ

 • ทำงานมานานแต่ยังรู้สึกไม่มั่นคง
 • รายได้ไม่สูงไปตามอายุงาน
 • ลองทำอาชีพเสริมแล้วก็ไม่สำเร็จ
 • ไม่รู้จะปรับปรุงตรงไหน

ผู้ประกอบอาชีพส่วนตัวที่รู้สึกว่างานไม่มั่นคง

 • ไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์ หรือธุรกิจตัวคนเดียว
 • ทำงานเหนื่อยมาก แต่รายได้น้อยมาก
 • ทำมานานไม่เติบโต เหมือนรับจ้างไปวัน ๆ
 • ไม่รู้จะอัพเลเวลอาชีพตัวเองต่ออย่างไร

นักธุรกิจที่ทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อต

 • มีธุรกิจส่วนตัว มีทีมงาน มีบริวาร
 • แต่รู้สึกเหนื่อยและต้องทำงานราวกับเป็นลูกจ้างให้กิจการตัวเองอีกที
 • ไม่รู้จะเอาตัวเองออกจากสภาะวะแบบนี้อย่างไร

ที่นี่ คุณจะค้นพบสถานะและปัญหาที่แท้จริงของตัวเองผ่าน Wealth Spectrum
เท่านั้นยังไม่พอ คุณได้รู้อย่างแจ่มชัดอย่างไม่เคยรู้มาก่อนว่า จะต้องทำอย่างไร และไปทางไหนต่อเพื่อ
ยกระดับความมั่งคั่งของตัวเองอย่างถูกทิศทางและวิธี

ลงทะเบียนเรียนวันนี้เพื่อก้าวสู่ลำดับสูงสุดของความสำเร็จ

The Millionaire Master Plan แผน 9 ขั้นปั้นคุณเป็นเศรษฐี IN ACTION!
เป็นวิดีโอออนไลน์ รับชมผ่านกลุ่มปิด Facebook?กับ….

คุณพอล ณัฐศิษฏ วาจาสิทธิศิลป์
Global Partner และ Founder Wealth Dynamics Thailand และผู้แปลหนังสือขายดี
New York Times Best Seller ที่ชื่อว่า The Millionaire Master Plan ‘แผน 9 ขั้นปั้นคุณเป็นเศรษฐี’
โดยได้นำหลักสูตรทั้งหมดนี้มาใช้ทั้งปฏิบัติเองและโค้ชชิ่งผู้ประกอบการจนประสบผลลัพธ์มากมาย!

เรียนกันแบบจัดเต็ม 8 บท 8 สัปดาห์!! ได้แก่…

Week 0-2

Week 0
Tool: มีเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที

 • Flight plan – Personal Life Planner
 • Future Vision – คุณอยากได้อะไร คุณเห็นอะไรในชีวิตของตนเอง
 • Milestone – แล้วคุณจะวัดผล และเห็นความคืบหน้าในการเข้าถึงเป้าหมายอย่างไร
 • Focus – มีวินัย และการลำดับความสำคัญอย่างไร

Week 1-2
# Level 1 – 2 (Infrared to Red) ระดับเหยื่อ ก้าวไปสู่ระดับผู้เอาตัวรอด

 • Measure your money – วัดกระแสเงินสดในกระเป๋า
 • Commit to conduct – มีความมุ่งมั่นที่จะลงมือทำ
 • Do your duty – ลงมือทำหน้าที่ของคุณ

Tool: มีเครื่องมือ 2 อย่าง ที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที

 • 6 Jars – ระบบเก็บเงินที่แบ่งค่าใช้จ่ายเป็น 6 ประเภท
 • เล่นเหนือเส้น –> อยากสำเร็จต้องเล่นแบบรับผิดชอบตนเอง 100%

Week 3-4
# Level 2 – 3 (Red to Orange) – ระดับผู้เอาตัวรอด ก้าวไปสู่ระดับมนุษย์งาน

 • Pinpoint your passion – ค้นหาความหลงไหลและแรงบันดาลใจของคุณ
 • Set your standard – กำหนดมาตรฐานใหม่ให้กับตัวคุณ
 • Follow the flow – ค้นหากระแสที่ใช่ และเชื่อมโยงเข้ากับคุณ

Tool: มีเครื่องมือ 3 อย่าง ที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที

 • Passion wheel – คุณมีแรงบันดาลใจในการทำเรื่องอะไรบ้าง
 • Ultimate Internal Values – วิธีการค้นหาคุณค่าที่มีอยู่ในตัวเอง เพื่อนำไปต่อยอดเป็นธุรกิจ
 • Role Model – คุณมีใครเป็นต้นแบบที่บ่งบอกความเป็นคุณในอนาคต

Week 5-6
# Level 3 – 4 (Orange to Yellow) – ระดับมนุษย์งาน ก้าวไปสู่ระดับนักดนตรี

 • Identify your identity – การสร้างตัวตน ว่าคุณจะเป็นอะไรและให้คุณอะไรกับคนบนโลกนี้
 • Master your market – การสร้างความเชี่ยวชาญในพื้นที่ (Niche) ที่คุณเลือก
 • Monetize your moment – การประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขาย

Tool: มีเครื่องมือ 4 อย่าง ที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที

 • What is your definition? Personal Brand Vision – ถ้าจะให้เพื่อน หรือคนอื่นแนะนำคุณคุณจะให้เพื่อนแนะนำว่าอะไร จนทำให้คุณขายสินค้า หรือบริการได้ง่าย –> ตัวอย่างคุณอุกฤษณ์ – ช่วยให้เจ้าของโกดังขนาด 1 ไร่ ออกเบนซ์ได้ปีละ 1 คัน
 • Sales Pitch (What problems are you trying to solve?) –
 • Customer Persona (What problems are you trying to solve?) –
 • Wealth Network – เครือข่ายที่จะพาคุณไปยังความสำเร็จ

Week 7
# Level 4 – 5 (Yellow to Green) – ระดับนักดนตรี ก้าวไปสู่ระดับนักดนตรีนำ

 • Establish your enterprise – ก่อตั้งกิจการให้เป็นรูปแบบบริษัท
 • Refine your rhythm- การปรับแต่งจังหวะการทำงานของทีมให้เข้ากับคุณ
 • Synchronize your step – การเดินไปหน้าไปในจังหวะที่สอดคล้องกัน

Business Plan ?> What to do, who to do, when to do and how we do it.

สำหรับธุรกิจที่มีคนตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป แผนธุรกิจเป็นตัวตั้งต้นที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าต้องทำอะไร เมื่อไหร่ วัดผลด้วยอะไรและเมื่อไม่ถึงเป้าหมายควรจะต้องปรับปรุงตรงไหนเพราะ If you can?t measure, you can?t improve.

Creating Culture ?> Believe / Core values / Culture

สำหรับการทำให้ทุกคนในองค์กรมีแก่นที่เหมือนกันเพราะธุรกิจระดับนี้ ไม่ควรตัดสินใจอะไรด้วยเจ้าของแบบคนเดียวอีกต่อไป ควรเป็น Core value ของบริษัทที่บอกว่าอะไรดีไม่ดี?คุณควรถามตัวเองว่าองค์ที่มีทิศทางที่ต้องการจะไปนั้นต้องการวัฒนธรรมอะไรที่จะเป็นตัว Drive เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย ถ้าคนที่เข้ามา หรือคนที่อยู่ไม่สามารถแสดงออก หรือมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ Core values?หมายความว่าโอกาสที่จะเดินไปถึงเป้าหมายนั้นมีน้อยมาก

Tool: มีเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที

Sales funnel ?> Product launch plan, Product/ service design, Pricing

ธุรกิจที่ดี คือการดูแลลูกค้าเก่าให้ซื้อสินค้าคุณอย่างต่อเนื่องได้อย่างน้อย 18 เดือน เพื่อทำให้กระแสเงินสดคุณเลี้ยงทีมงานได้
อย่างต่อเนื่อง และควรมีสินค้าที่ทำให้คุณได้รู้จักลูกค้าใหม่ ๆ?อยู่ตลอดเวลา และสามารถทำให้ลูกค้าที่พึงพอใจอัพเกรดซื้อสินค้าได้ในราคาที่สูงขึ้นเรื่อยๆ

Tool: มีเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที

Leadership

การที่จะทำให้ธุรกิจเป็นเครื่องจักรในการทำเงินไม่ได้มีเพียงแค่วัฒนธรรม / ค่านิยมองค์กรไม่ได้มีเพียงแค่แผนธุรกิจ
ไม่ได้มีเพียงแค่การออกแบบสินค้า บริการ ตั้งราคา และการส่งเสริมการขายแต่ยังมี Soft skil ที่ผูกพนักงานทุกคนให้อยู่รวมกันเพื่อ
ทำให้องค์กรเดินหน้าได้ โดยมีผู้นำย่อยๆ ที่พร้อมจะขึ้นมาบริหารงานแทนเจ้าของได้ 40-70% ของงานทั้งหมด

Tool: มีเครื่องมือ 2 อย่าง ที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที

Week 8
# Level 5 – 6 (Green to Blue) – ระดับนักดนตรีนำ ก้าวไปสู่ระดับวาทยากร

 • Anchor your authority – ก่อตั้งกิจการให้เป็นรูปแบบบริษัท
 • Perfect your process – การปรับแต่งจังหวะการทำงานของทีมให้เข้ากับคุณ
 • Build your balance – การเดินไปหน้าไปในจังหวะที่สอดคล้องกัน

# Level 6 – 7 ( Blue to Indigo) – ระดับผู้พิทักษ์

 • Trump your trust – ความเชื่อถือคือเงินตรา
 • Capitalize your currency – สร้างสกุลเงิน
 • Connect your community – เชื่อมโยงเข้ากับชุมชน

# Level 7 – 8 – (Indigo to Composer) – ระดับนักประพันธ์

 • Ratify your right (Votes) – ได้รับการโหวต
 • Complete your composition – ทำงานให้จบ
 • Embrace your enemy – โอบกอดศัตรู

# Level 8 – 9 – (Composer to Legend) – ระดับตำนาน

 • Personify your purpose – คุณคือตัวแทนอุดมการณ์
 • Surrender yourself – มอบชีวิตและอุทิศชีวิตให้กับอุดมการณ์
 • Lose your life – เสียชีวิต

สิ่งที่คุณจะได้รับ!

ด่วน! ลงทะเบียนตอนนี้ ได้รับทันที ราคาพิเศษ

 

ลงทะเบียนที่นี่

 


ช่องทางติดต่อทีมงาน:

Facebook:
www.fb.com/WealthDynamicsThailand

Tel: 097-113-1976

Email:
services@WealthDynamicsThailand.com